Goda råd till valpköpare

Det finns mängder av personer som producerar valpar och kallar sig uppfödare. Jag vill ju gärna tro att de flesta av dem försöker vara så seriösa som möjligt och hanterar sin uppfödning på det sätt
som är bäst både för rasen och för tiken som skall ta hand om sina valpar. Men ibland kan det bli fel i alla fall.
Alla raser har avvikelser av olika slag, och en seriös uppfödare gör vad hon kan för att minimiera riskerna.
Du som valpköpare vill såklart ha en så frisk och väluppfödd valp som möjligt och du kan också enkelt hjälpa till att
minimera riskerna.

Köp bara renrasig valp,
registrerad i SKK med friskintyg, chipmärkning, registreringsintyg (=stamtavla)
(med valpen skall också följa matlista, SKKs DVD)
Människor som producerar blandrasvalpar bör, om de är seriösa, ha fullständig kontroll på tänkbara avvikelser från alla de raser som ingår i deras blandning.
Det är inte så att en blandras blir friskare – visst kan man få en fin, frisk blandras, men man löper lika stor risk att få en valp som har fått avvikelser från alla,
eller en del av de inblandade raserna.

Köp inte valp ur en kull där föräldradjuren själva är nästan valpar
Det är numera förbjudet enligt lag att ta valpar på tikar yngre än 18 månader.
Särskilt tiken behöver vara mogen för att kunna ta hand om sina valpar på ett bra sätt.
(Det duger inte att säga att hon har löpt tidigare, det är ungefär lika smart som att tycka att en trettonåring mycket väl skall kunna bli mamma.)
Tumregeln är att en tik bör vara omkring två år innan hon får sin första kull och en hane skall vara äldre än 18 månader.

Be att få veta utställningsresultat på pappan och mamman
Att hundarna fungerar i en utställningsmiljö ger en liten uppfattning om deras mentalitet och rastypiskhet.
Resultaten skall vara från officiell utställning.

De här råden är generella och gäller alla raser.

Vad gäller chinese crested dog så har det poppat upp ögonproblem (PRA m.m.) inom rasen och vi uppfödare kontrollerar nu ögonen på våra hundar innan vi låter dem få valpar.
Man ögonlyser första gången när hundarna är minst 18 månader och fortsätter sedan en gång om året.
Köp bara chinese crested valp ur kullar där båda föräldrarna är ögonlysta inom
ett år före parningen
I slutet på 2009 hittade man anlaget till en ruskig ögonsjukdom, förkortas PLL (linsluxation). Det visade sig vara en sjukdom som är ovanligt lätt att få bukt med i aveln.
Uppfödaren skickar in ett DNA-prov på sina avelsdjur och får ett svar som direkt visar vilka anlag som finns - eller inte finns.
Det behövs två anlag för att utveckla sjukdomen, ett från mamman och ett från pappan.
Det betyder att om den ena föräldern är helt utan anlaget, kan man tillåta att den andra
föräldern har ett anlag.
Be att få se intyg som visar att båda föräldrarna är PLL-testade eller att de är fria därför att deras föräldrar inte har anlaget.
Det finns också två register på nätet (tyvärr inte kompletta), men om uppfödaren har sina hundar listade där, så kan man lita på uppgifterna.
Köp bara chinese crested valp ur kullar där båda föräldrarna antingen är testade för PLL eller genetiskt fria.

 

Tyvärr måste jag avrunda med ett lite tråkigare råd.
Lita inte alltid på vad folk säger!!
Be att få hundarnas registrerade namn (och/eller deras registreringsnummer), gå sedan in på Svenska Kennelklubbens Hunddata och kontrollerade uppgifterna själv. Adressen är: http://kennet.skk.se/hunddata/

Där klickar man på "Sök hundar", skriver in namn och/eller registreringsnummer och ras och får upp en ruta med information om hunden. Under "veterinärdata" skall det stå uppgift om ögonlysningsresultat resp. röntgenresultat.
Står det inget där, så är hunden inte officiellt kontrollerad av godkänd veterinär för ändamålet.
Under "tävlingsresultat" står hundens alla officiella tävlingsresultat. Står det inget där, så är hunden inte tävlad i
officiell klass.

Följer du de här råden så har du som valpköpare gjort vad du kan, både för din nya familjemedlem och för rasen.

 

Lycka till!

 

Text av Gerd Bastholm

 

Tillbaka
 
 
 
~~~